Vietnam,
to je obrovská příležitost

Ivy Plus s.r.o. se zaměřuje především na vývoz a podporu vývozu do Vietnamu v sektorech: energetika, strojírenství, dopravní infrastruktura a ekologická technologie.

Při provádění vývozních a konzultačních operací využíváme dlouholetých zkušeností na vietnamském trhu. Rozsáhlé obchodní i neobchodní kontakty na správných místech umožňují zajišťovat obchodní operace efektivně a úspěšně.

Vietnam, to je obrovská příležitost

Vietnam je země mnoha tváří, politicky socialistická země, hospodářsky kapitalistický tygr. Na budování kapitalismu se socialistickou tváří mají ve Vietnamu velký vliv i bývalí studenti z ČSSR.

Vietnam je zemí, která nabízí obrovské možnosti pro české exportéry i investory. Samotný vietnamský trh má 95 mil. obyvatel, ale přístup na něj otevírá možnosti umístit své výrobky na celém trhu sdružení ASEAN, který čítá cca 625 mil. obyvatel a kde funguje oblast volného obchodu AFTA a od roku 2015 bude vytvořen společný trh. Jihovýchodní Asie je pro Českou republiku prioritních oblastí, přitom Vietnam s velmi zajímavým exportním trhem a perspektivní světovou ekonomikou je klíčem k této oblasti.

Vietnam je zemí, která má bohaté přírodní bohatství, ale dosud nedobudovanou infrastrukturu dopravní i energetickou se zastaralými strojírenskými podniky. To jsou právě oblasti podnikání, kde české firmy umí celosvětově uplatnit své výrobky.

Vietnam se od r. 1986 postupně transformuje z centrálně plánovaného hospodářství k socialisticky orientované tržní ekonomice. Industrializace postupuje, a přestože zemědělství ještě dnes zaměstnává 40% populace, vedoucím sektorem hospodářství jsou služby (43 % HDP), následuje průmysl a stavebnictví (38 %) a zemědělství (18 %). Od roku 2000 rostl HDP v průměru 6,5% ročně, v uplynulých 3 letech se ekonomika stabilizovala s ročními přírůstky HDP nad 6,5%, inflace se zmírnila na 2-4 % ročně, země vykazuje obchodní přebytky a má stabilní měnu. Země s více než 95 mil. obyvateli, roční HDP na obyvatele dosáhl v roce 2018 2500 USD. Rychlost průměrného růstu HDP na hlavu činí z Vietnamu druhou nejrychleji se rozvíjející zemi na světě hned za Čínou. Vietnam má ambice stát se v horizontu dvaceti let vyspělou průmyslovou zemí. Na světové ekonomice se Vietnam podílí 0,28% (podíl ČR na světovém HDP je 0,27%).

Obchodní vztahy mezi EU a Vietnamem výrazným způsobem ovlivní nová Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EU-Vietnam Free Trade Agreement - EVFTA), která by měla vstoupit v platnost v roce 2020.

Podnikání ve Vietnamu není jednoduché, existují zde byrokratická omezení i překážky obchodu nebo značná korupce, ale při troše trpělivosti je to trh perspektivní. Podnikat ve Vietnamu však vyžaduje jak osobní kontakt s obchodními partnery, tak pevné řízení a kontrolu všech pracovních procesů.

Desatero pro obchodování s Vietnamem

 1. Trocha nedůvěry neuškodí

  Nedůvěřivost Vietnamců si nesmíte brát nijak osobně, neboť ve Vietnamu se důvěřuje pouze členům rodiny a do jisté míry i dlouholetým a nejbližším přátelům. Stejná nedůvěra je na místě i z vaší strany!
 2. Ano může znamenat i ne

  Upřímnou pravdu, která je pro vás nepříjemná, neočekávejte. Namísto sdělení, že váš produkt je drahý, nebo že je nezajímavý, se vietnamský partner bude spíše vyhýbat setkání nebo nebude přijímat hovor.
  Při jednání je třeba počítat se skutečností, že Vietnamci nejenže neradi přiznávají, že něčemu nerozumí, ale také neradi říkají ne. Proto je třeba si odpovědi typu "asi ano" vykládat jako "spíše ne" a "možná" jako "určitě ne". Vietnamci velmi zřídka projeví nesouhlas cestou konfrontace. Otázka typu „Je to jasné?“ nebo „Rozumíte?“ je zbytečná, neboť odpověď bude vždy „Ano!“.
 3. Slova nemají velkou váhu

  Buďte připraveni na to, že vietnamští obchodníci si často libují v nezávazných slibech a rozhodnutích. Za každé tvrzení si proto pro jistotu doplňte slovo „možná“. Větu „Až budete v Hanoji, tak mě navštivte.“ si vykládejte pouze jako zdvořilostní frázi. Domluvíte-li si schůzku déle než jeden den dopředu, je třeba termín krátce před setkáním ještě potvrdit, jinak může být schůzka považována za zrušenou.
 4. Buďte nezávislí

  K základním podmínkám úspěchu patří nejen získání dobrého partnera, ale především pevné řízení ze strany české firmy. Závislost zahraničních podnikatelů na Vietnamcích, kteří ovládají jejich řeč, je nejčastější příčinou problémů. Ve Vietnamu úspěšné korejské a japonské firmy si své projekty řídí a organizují od A do Z zásadně samy.
 5. Emoce

  Počítejte s tím, že při jednání Vietnamci příliš neprojevují své emoce a neodhalují tím své pocity. Případné nadměrné zvyšování hlasu se vnímá jako ztráta sebekontroly.
 6. Image

  Dbejte na svojí image. Zvláště při prvním setkání si váš partner bude všímat především věku, společenského postavení, jaké máte oblečení, značku telefonu atd. Zároveň se příliš nespoléhejte na svůj první dojem a dbejte na to, aby se vietnamský protějšek nedostal do trapné situace a neztratil tvář. Image – tvář je velmi důležitá.
 7. Obchod jako boj

  Západní podnikatelé předpokládají, že je v obchodování třeba dosáhnout výsledku “win-win”, tj. spokojenosti na obou stranách. Pro většinu Vietnamců je obchod vždy tvrdou hrou. Je vítěz a je poražený. Zejména od zahraničního partnera se očekává, že při obchodě či investici ve Vietnamu bude jeho zisk nulový, ne-li záporný.
 8. Korupce

  S provizním systémem se setkáte ve Vietnamu často. Zatímco ve státní firmě či úřadu je tento problém běžný, naštěstí se netýká soukromých firem.
 9. Nepodceňujte „protivníka“

  Malá znalost a nereálné představy některých českých podnikatelů o vietnamské společnosti a podnikatelském klimatu jsou bohužel velmi časté.
 10. Patriotismus

  Patriotismus je ve Vietnamu velmi silný. Není proto vhodné vyhledávat politická témata, ani poukazovat na některé nedostatky současného Vietnamu, případně vyjadřovat odpor k některým specialitám vietnamské kuchyně. Vietnamská tradice a kultura je velice vážená a adaptabilita naopak velmi nízká, což je patrné na komunitním způsobu života Vietnamců v zahraničí.
Máte vše prostudováno a jedete do Vietnamu nabízet své výrobky? Nebo už roky se Vám nepodařilo výrazně zlepšit Vaše obchodní a investiční záměry? Při pronikání na vietnamský trh je třeba být obezřetný a volit spolehlivé partnery. K úspěšnému obchodu ve Vietnamu potřebujete kapku štěstí, společně ji najdeme!