Sektorové zaměření

Spolu s předními českými výrobci Ivy Plus zajišťuje vývoz investičních celků, průmyslových technologií, strojního zařízení a další služby do Vietnamu. Největší zakázky dosud realizoval v oborech energetiky a finanční služby, své zkušenosti může uplatnit rovněž v jiném odvětví.

Energetika

V oblasti energetiky se soustředíme na obnovitelné zdroje energie (hydroelektrická, solární a větrná energie), jsou alternativami k fosilním palivům a přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, k diverzifikaci dodávek energie a ke snížení závislosti na nespolehlivých a nestabilních trzích s fosilními palivy, především s ropou a zemním plynem.


Vodní energetika

Zaměřujeme se zejména na vodní elektrárny, jejichž nové výstavbě bude předcházet důkladné posouzení dopadu na životní prostředí.