Sektorové zaměření

Spolu s předními českými výrobci Ivy Plus zajišťuje vývoz investičních celků, průmyslových technologií, strojního zařízení a další služby do Vietnamu. Největší zakázky dosud realizoval v oborech energetiky a finanční služby, své zkušenosti může uplatnit rovněž v jiném odvětví.

Energetika

V oblasti energetiky se soustředíme na obnovitelné zdroje energie (hydroelektrická, solární a větrná energie), jsou alternativami k fosilním palivům a přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, k diverzifikaci dodávek energie a ke snížení závislosti na nespolehlivých a nestabilních trzích s fosilními palivy, především s ropou a zemním plynem.


Vodní energetika

Zaměřujeme se zejména na vodní elektrárny, jejichž nové výstavbě bude předcházet důkladné posouzení dopadu na životní prostředí.


Obráběcí stroje

Soustředíme pouze na nejmodernější unikátní výrobky, protože běžné stroje nejsou schopny konkurovat levné čínské produkci.

-->